Các điều khoản sử dụng:

✔️1.Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, video và biểu tượng, đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Không được sao chép, sửa đổi hay sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không được phép.

✔️2.Sử dụng website: Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng trang web sẽ tuân thủ các quy định và điều kiện được thiết lập trong điều khoản sử dụng này.

✔️3.Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp trên trang web.

✔️4.Điều chỉnh và hủy bỏ dịch vụ: Chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào trên trang web mà không cần báo trước.

✔️5.Liên kết đến bên thứ ba: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.

✔️6.Thay đổi điều khoản sử dụng: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Người dùng nên kiểm tra lại điều khoản sử dụng thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

✔️7.Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ trên trang web này.

Những điều khoản sử dụng này được đưa ra để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của người dùng. Chúng tôi mong muốn người dùng tuân thủ các điều khoản sử dụng trong suốt quá trình sử dụng trang web của chúng tôi.